SET THE MAIN MENU
Vi ger råd till människor som äger tillgångar

Berghco Advisory är ett av våra affärsområden inom vilket vi ger råd till människor som äger tillgångar. Det är ofta fråga om bolag, börsbolag, fastihheter, gårdar och kapital men kan också vara hästar och konst.

Kloka råd som tar vara på alla aspekter

Berghco Advisory är vårt affärsområde som ger råd till människor som äger tillgångar, Berghco Business är vårt affärsområde som ger affärsjuridiska råd. Berghco Advokatbyrå är en advokatbyrå som står under tillsyn av Sveriges Advokatsamfund. 

Vår målsättning är att ge kloka råd som tar till vara på alla viktiga aspekter som avtal, skatter, risker, långsiktighet och framtida bra relationer för våra kunder och deras familjer. Våra uppdrag har ofta internationella kopplingar med tillgångar och människor i olika länder. Vi har nära samarbeten med andra rådgivare både i Sverige och internationellt beträffande skatter och juridik.

Vårt erbjudande

Ägarstrukturer

Vi arbetar med att sätta upp och se över strukturer för ägande och för succession. Vår målsättning är att våra kunders företag, fastigheter och andra tillgångar ska ägas i strukturer som ger bra styrning, ett tryggt ägande och en god ekonomisk planering avseende skatter och avkastning. Om tillgångarna och/eller dess ägare finns i olika länder måste man ta hänsyn till olika länders lagstiftning och hur de samspelar med varandra. Det kan vara fråga om ägande via bolag i olika länder eller via en stiftelse eller trust. För familjer är det viktigt att planera generationsskiften i god tid så att successionen blir bra och harmonisk.

Rådgivning

Vår målsättning är att ta hand om våra kunders frågor om tillgångar. Vi vill ge kunden trygghet att inte något glöms bort. Om det finns flera ägare bör man regelmässigt överväga avtal som reglerar ägandet, exempelvis aktieägaravtal för företag. Alla fysiska ägare bör också fråga sig om de har äktenskapsförord och testamenten i ordning. Vid internationella förhållanden kräver det bedömningar av olika länders lagstiftning. Välgörenhet kan bli mera effektiv om man beaktar skatteaspekter. Ibland är en stiftelse ett bra instrument för en effektiv och långsiktig välgörenhet för utvalda ändamål.

Transaktioner

Vi hälper ofta våra kunder att köpa och sälja fastigheter och företag i olika länder. I större transaktioner samarbetar vi alla på Berghco Advokatbyrå och andra partners i Sverige och i andra länder. Vi är då projektledare för arbetet att se över eller sätta upp den bästa strukturen. Våra partners är ofta skattespecialister. Vi har särskild kunskap om tävlingshästar och konstföremål. Det är två områden där det bästa avtalet kräver att rådgivaren är initierad med området och marknaden.

Ägande av bolag, fastigheter och andra tillgångar

Att äga ett bolag helt eller delvis innebär en särskild typ av förvaltning, nämligen bra bolagsstyrning. Ägarna ska se till att bolaget har en bra styrelse och verka för att styrelsen och VD fungerar på ett professionellt och effektivt.

Vi ger råd till aktieägare hur de ska kunna verka för en bra och effektiv bolagsstyrning. Fastigheter behöver skötas och kapital behöver placeras. Vi ger råd och ser över avtal för sådan förvaltning. Yngre familjemedlemmar bör också utbildas i lagom takt för att kunna komma in i verksamheten.

Att lämna över till en ny generation

Om man undantar stiftelser så ägs alla aktier, fastigheter, gårdar och andra tillgångar av människor och ett överlämnande av aktier och tillgångar till en ny generation är oundvikligt. Som många saker som är oundvikliga är det inte bra att skjuta upp generationsskiften.

Även om skifte till en ny generation inte verkställs omedelbart är det bra att ta tag i frågan i tid och hantera den så bra som möjligt både ur ett rättvise- och ett lämplighetsperspektiv. Man kan till och med säga att föräldrar har ett ansvar mot sina barn att göra det. Vi ger råd om helheten med målsättningen att bidra till kloka och långsiktiga lösningar som ger glädje för människorna och nytta för de tillgångar som det är fråga om.

Köp och försäljning av bolag och fastigheter

Vi hanterar köp och försäljning av bolag och fastigheter i Sverige och i andra länder. Vi tar ett helhetsansvar för avtal och försäljningsprojektet. Vi ser också till att skattefrågor och andra frågor blir korrekt hanterade av lämplig specialistrådgivare.

Vi ger råd om strukturen för köp eller försäljning som ofta har skatteeffekter – ska man sälja eller köpa via ett visst bolag eller på ett visst sätt? Vid köp måste man genomföra en noggrann undersökning (due diligence) av bolaget eller fastigheten. En professionell säljprocess innebär att objektet erbjuds till rätt köpare och med rätt information.

Familjerättsliga frågor

Vi ger råd och hanterar frågor om testamenten, äktenskapsförord, gåvor, boutredningar och arvskiften med svensk och internationell anknytning. Boutredningar som innehåller företag och stora tillgångar innehåller frågor som kräver kunskap om både affärsjuridik och familjerätt.

För en familj med värdefulla tillgångar är det ofta bra att skriva ett familjeavtal som reglerar frågor om generationsskifte, testamenten, äktenskapsförord mm för befintliga och nya familjemedlemmar. För familjer med medlemmar av olika nationalitet eller som bor i olika länder, kräver sådana frågor att man funderar på hur olika länders lagar samspelar med varandra och vad man kan reglera.

Hästar

Vi har medarbetare med lång erfarenhet av både tävlingshästar och konst. Internationella tävlingshästar betingar stora belopp och det är viktigt att avtal om köp och försäljning samt andra samarbetsavtal upprättas på ett juridiskt säkert sätt. Att skriva sådana avtal kräver kunskap om skötsel, träning, tävling och hälsofrågor avseende hästar.

Liksom konstmarknaden saknar marknaden för internationella tävlingshästar ofta en fungerande prissättning. Det gör det svårt att veta om man betalar rätt pris. Båda dessa marknader är också fulla med olika rådgivare och förmedlare som tar provision  – ibland öppet och ibland dolt. Slutligen kan en häst vara halt och ett konstverk falskt. Vi har erfarenhet av alla dessa frågor.

Konst

Internationell konst kan betinga stora belopp. Konstmarknaden är emellertid är inte lätt att navigera i. Prissättningen utanför auktioner är inte klar. Hemliga provisioner och kick-backs är vanliga. Skattefrågorna är många. Autencitet och värdering kan vara svårt och specialister kan ha olika uppfattning.

Allt detta gör att avtal om försäljning, förvaring och transporter av värdefulla konstföremål måste skrivas med specialistkunskap. Vi har medarbetare som under många år varit rådgivare till både samlare och ledande auktionshus i Norden.

Uppdrag – ett urval

Avtal och strukturer för kapitalförvaltning

Strukturer för ägande av tillgångar, i Sverige och internationellt

Rådgivare till familjer som äger kontrollposter i börsbolag

Bildande av stiftelser, styrelsearbete i stiftelser

Arbete i valberedning i börsbolag

Utbildning av den yngre generationen i styrelsearbete, även regelverket för börsbolag

Generationsskiften av företag, gårdar och fastigheter

Boutredningar som avser företag och stora tillgångar

Arvskiften, testamenten, äktenskapsförord och gåvor – i Sverige och internationellt

Köp och försäljning av dressyr- och hopphästar i Sverige och internationellt

Köp och försäljning av konst, i Sverige och internationellt

advokat & GRUNDARE

Jonas Bergh

Jonas Bergh har en mångårig erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik och har arbetat i svensk, belgisk och engelsk advokatverksamhet. Han har också varit ordförande, ledamot och sekreterare i styrelser för privata bolag, börsbolag och stiftelser.

Jonas Bergh har under många år arbetat med familjer som äger företag, börsbolag och fastigheter. Att hjälpa till att utbilda, fasa in och lämna över till en yngre generation har varit ett vanligt uppdrag. På grund av sina privata intressen har Jonas också stor erfarenhet av marknaderna för tävlingshästar och konst.

Vi är ett team av jurister och assistenter som arbetat länge tillsammans. Vi har seniora projektledare och duktiga yngre jurister. Vi talar svenska, engelska, franska, tyska, spanska och ryska.

Advokat

Specialist på transaktioner, tvister och allmän affärsjuridik.

biträdande Jurist

Michael är tjänstledig för notarietjänstgöring

biträdande jurist

Arbetar med bolagsrätt, affärsjuridik och avtal.

Biträdande jurist

Specialiserad på kommersiella avtal, tvister och allmän affärsjuridik.

Kontorschef

Ansvarig för ekonomi, IT och administration.

Juristassistent

Assistent och ansvarig för våra digitala kundportaler. 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på telefon +46 8 545 078 00 för nya projekt eller förfrågningar. Du kan även skicka en förfrågan till oss genom formuläret nedan.

Berghco Business

Berghco Business är en av Stockholms ledande advokatbyråer inom affärsjuridik

Sower

Vår egna kundportal för kommunikation och sparande av råd och dokument
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google